Huisregelement - RKVV Bakhuizen

Huisregelement

Regels en afspraken


 • Het is voor leden en overige bezoekers niet toegestaan in de kantine of elders op het terrein van de vereniging zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken.
 • Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te gebruiken dan in de kantine of op het terras; Het is verboden glaswerk mee te nemen naar de velden en kleedkamers.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan personen die jonger zijn dan 18 jaar
 • Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank aan betreffende personen worden geweigerd.
 • Het bestuur stimuleert het maken van BOB-afspraken en sluit aan op de slogan ‘100% Bob, 0% op’. Hierbij zijn de belangrijkste noties: ‘Geen alcohol drinken als je nog moet rijden’ en ‘Maak als het kan een Bob-afspraak’.
 • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de barvrijwilliger in samenwerking met aanwezige bestuursleden uit de kantine verwijderd.
 • De instructies van de barvrijwilligers van dienst dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
 • Er mogen geen andere mensen achter de bar/in de keuken komen dan bestuursleden of barvrijwilligers van dienst.
 • Consumpties voor scheidsrechters, genodigden, etc. worden alleen uitgegeven door het kantinepersoneel van dienst volgens het protocol “ Consumptiegebruik bestuurskamer”. Alle andere consumpties worden afgerekend.
 • Roken in de kantine, nevenruimtes en kleedkamers is verboden.
 • Na de training en/of wedstrijd de kantine niet op voetbalschoenen binnengaan.
 • Wees zuinig op het meubilair. Zet tafels en stoelen terug als u deze hebt verplaatst.
 • Laat bij vertrek uw tafel schoon achter, ruim uw afval op en breng leeg glaswerk naar de bar.
 • Op het complex dienen dieren altijd aangelijnd te zijn.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!